ติดตามเรา
ข่าวสาร

ประกาศเรื่องการยุติการให้บริการเกม Yulgang 2


                                                  ประกาศ ยุติการให้บริการเกมYulgang 2


เรียน ผู้ใช้บริการเกม Yulgang 2 ทุกท่าน

ทางทีมงานโยวกัง 2 ขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุน และร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งกับยุทธภพโยวกัง 2 แห่งนี้ด้วยดีตลอดมา ขอขอบคุณทุกมิตรภาพและความทรงจำที่ทุกท่านได้
ร่วมกันสร้างขึ้นให้กับยุทธภพแห่งนี้

แต่เนื่องด้วยข้อจำกัดทางด้านการพัฒนาระบบเกม  รวมทั้งรายละเอียดเนื้อหาของการพัฒนาที่ไม่เพียงพอ
ในการเปิดให้บริการเกมต่อไปได้ ส่งผลให้ทางทีมงานจำเป็นต้องยุติการให้บริการเกมลง โดยรายละเอียด
กำหนดการต่าง ๆ ที่จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการได้ทราบมีดังต่อไปนี้ค่ะ
                ปิดระบบการเติมเงินจากทุกช่องทาง ในวันที่ 14 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น.
  ปิดระบบแจ้งปัญหาบนหน้าเวปไซต์ และ
Live Chat ในวันที่ 18 กันยายน 58 เวลา 0:01 น.
                ยุติการให้บริการเกม Yulgang 2 ในวันที่
 12 ตุลาคม 2558 เวลา 10:00 น.

ทีมงาน Yulgang 2 ขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความทรงจำอันทรงคุณค่า
มิตรภาพและความผูกพันที่มีให้แก่กันจะคงอยู่ในความทรงจำของพวกเราชาว Yulgang 2 ตลอดไปค่ะ และ
ก่อนจากกันทางทีมงานได้เตรียมกิจกรรมเพื่อเป็นของขวัญอำลายุทธภพ ไว้ให้ผู้ใช้บริการทุกท่าน ซึ่งจะแจ้ง
รายละเอียดให้ทราบอีกครั้งทางหน้าเว็ปไซต์ค่ะ

                                                      “ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง”

                                                              ทีมงานโยวกัง2 ออนไลน์
31 สิงหาคม 2558

Leave a comment