ติดตามเรา
ข่าวสาร

ประกาศยุติการให้บริการเกม TY Online

บริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด ประกาศยุติการให้บริการเกมออนไลน์ TY Online ในประเทศไทย
บริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด  ประกาศยุติการให้บริการเกมออนไลน์ TY Online อย่างเป็นทางการ
ในวันที่ 27 ตุลาคม 2558 เนื่องจากสัญญาการให้บริการเกมระหว่างบริษัท True Digital Plus จำกัด
ในนามของ Good game ผู้นำเข้า และผู้ให้บริการเกม TY Online ในประเทศไทย และ บริษัท ChangYou
ผู้พัฒนาเกม TY Online ได้หมดระยะเวลาลง ดังนั้นทางบริษัท True Digital Plus จำกัด

จึงขอแจ้งผู้เล่น ให้ทราบถึงรายละเอียดการปิดให้บริการดังต่อไปนี้

1. ปิดระบบเติมเงิน DE ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายนคม 2558 (หลังจากปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์) เป็นต้นไป
2. เปิดระบบให้ผู้เล่นสามารถโอนเงิน DE ที่ยังคงเหลืออยู่ในเกม TY Online ไปยังเกม Special Force
ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2558 (หลังจากปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์) จนถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2558 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)
3. ยุติการให้บริการเกม TY Online ในวันที่ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 12.00 น.
ทั้งนี้ทีมงานต้องขอขอบพระคุณ ที่ผู้เล่นได้ให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับเกม TY Online ด้วยดีเสมอมา
ซึ่งทีมงานขอน้อมรับทุกเสียงที่ได้ติชมเข้ามาและสัญญาว่า จะนำไปพัฒนาปรับปรุงการบริการที่ดีที่สุดต่อไป
เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้เล่นทุกคน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนที่ดีจากทุกท่านเช่นนี้ตลอดไป

 

******************************************

 

ทีมงานผู้ให้บริการเกม TY Online
บริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด

FAQ   หลังจาก TY Online ปิดตัว

1.ทำไมตัวเกมถึงไม่ต่อสัญญา
เนื่องจากทาง ChangYou ซึ่งเป็นผู้พัฒนาเกม TY Online ตัดสินใจไม่ต่อสัญญาการให้สิทธิ์เปิดให้บริการเกม
TY Online ในประเทศไทยกับบริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด (TDP) หลังจากสัญญาเดิมสิ้นสุดลง
ดังนั้นทางบริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด จึงจำเป็นต้องยุติการให้บริการในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค. 58 นี้

 

2.DE ที่เหลือในเกมจะทำอย่างไร?
ผู้เล่นสามารถโอนเงิน DE ที่คงเหลืออยู่จากเกม TY Online ไปยังเกม Special Force ได้
โดยจะเปิดให้ทำการโอนเงินภายในวันที่ 6-26 ต.ค. 58
ทั้งนี้รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับขั้นตอนการโอนเงินสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ www.ty.gg.in.th

 

อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ รู้สึกซาบซึ้งใจและขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนด้วยดีเสมอมา
จากผู้เล่นทุกคนตลอดระยะเวลา ที่เปิดให้บริการเกม TY Online ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงชดเชยให้ผู้เล่น
ด้วยการมอบสิทธิพิเศษในการนำเงิน DE ที่เหลืออยู่โอนไปใช้ในเกม Special Force เท่านั้น

เพื่อเป็นการขอบคุณผู้เล่นทุกคนที่สนับสนุนเกม TY Online ตลอดมา และขอให้ผู้เล่นทุกท่านสนุกกับ
การเล่นเกม TY Online จนกว่าจะยุติการให้บริการ

Leave a comment