ติดตามเรา
ข่าวสาร

ประกาศยุติการให้บริการ เกม Battery Online ในประเทศไทย

บริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด ประกาศยุติการให้บริการเกมออนไลน์ Battery Online ในประเทศไทย ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556
เนื่องจาก Webzen บริษัทผู้พัฒนาเกม Battery Online จากประเทศเกาหลีใต้ จะยุติการพัฒนาเกม Battery Online
ทั้งในประเทศไทย, ประเทศจีน, และภูมิภาคยุโรป รวมทั้งทวีปอเมริกาภายในปี 2556
ดังนั้น บริษัท ทรู ดิจิตอลพลัส จำกัด จึงขอแจ้งให้ผู้เล่นทราบถึงรายละเอียดการปิดให้บริการดังต่อไปนี้

ระบบเติมเงิน
•    ปิดระบบเติมเงินเกม Battery Online ตั้งแต่วันที่  24 กันยายน 2556
•    ผู้เล่นสามารถโอนเงิน DE ที่เหลือในเกม Battery Online ไปยังเกมอื่นในเครือ Good Games ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2556 

หมายเหตุ
– ผู้เล่นสามารถเลือกโอนเงิน DE ที่เหลือในเกม Battery Online ไปยังเกมใดเกมหนึ่งในเครือ Good Games เท่านั้น
– ผู้เล่นสามารถโอนเงิน DE ที่เหลือในเกม Battery Online ไปยังเกมหนึ่งเกมใดได้ ก็ต่อเมื่อมีการสร้างตัวละครในเกมนั้นๆ แล้วเท่านั้น
– ผู้เล่นสามารถโอนเงิน DE ที่เหลือในเกม Battery Online ได้เพียงครั้งเดียว เมื่อกดโอนแล้ว เงิน DE ที่มีในไอดีเกม Battery Online ทั้งหมด
จะถูกโอนไปยังอีกเกมหนึ่งทันทีโดยไม่สามารถแก้ไขหรือโอนคืนได้

ระบบ Mileage
•    ปิดการอัพเดท  Mileage เกม Battery Online วันที่ 25 หรือ 26 กันยายน 2556 (วันที่ปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ในเดือนกันยายน)
•    ผู้เล่นสามารถย้าย Mileage ที่เหลือในเกม Battery Online ไปยังเกมอื่นในเครือ Good Games ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 4 พฤศจิกายน 2556

หมายเหตุ
– ผู้เล่นสามารถเลือกโอน Mileage ที่เหลือในเกม Battery Online ไปยังเกมใดเกมหนึ่งในเครือ Good Games เท่านั้น ยกเว้นเกม M Fighter
– ผู้เล่นสามารถโอน Mileage ที่เหลือในเกม Battery Online ไปยังเกมหนึ่งเกมใดได้ ก็ต่อเมื่อมีการสร้างตัวละครในเกมนั้นๆ แล้วเท่านั้น
– ผู้เล่นสามารถโอน Mileage ที่เหลือในเกม Battery Online ได้เพียงครั้งเดียว เมื่อกดโอนแล้ว Mileage ที่มีในไอดี เกม Battery Online ทั้งหมด
จะถูกโอนไปยังอีกเกมหนึ่งทันที โดยไม่สามารถแก้ไขหรือโอนคืนได้

กิจกรรมขอบคุณผู้เล่น
•    ลดราคาสินค้าประเภท Cash  Item ทั้งหมด เหลือชิ้นละ 100 DE ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน – 4 พฤศจิกายน 2556

ปิดเกม
•    ยุติการให้บริการเกม Battery Online ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 

บริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด และทีมงาน Battery Online ขอขอบพระคุณผู้เล่นทุกท่าน ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเกม Battery Online
และให้การสนับสนุนอย่างดีเสมอมา ซึ่งทีมงานขอน้อมรับทุกคำติชมเพื่อพัฒนาปรับปรุงการให้บริการที่ดีที่สุดต่อไป เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้เล่นทุกคน

ขอขอบพระคุณด้วยความจริงใจ
ทีมงาน Battery Online ประเทศไทย
บริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด

Leave a comment