ข่าวสาร

ประกาศแล้ว! การเปลี่ยนผู้ให้บริการเกม POINT BLANK

ประกาศเรื่องการเปลี่ยนผู้ให้บริการเกม Point Blank จากบริษัท เอ็นซี ทรู จำกัด ไปยังผู้ให้บริการเกมรายใหม่ เริ่มมีผลตั้ง แต่วันที่ 15 มกราคม 2556 เวลา 23:59 น. เป็นต้นไป

สำหรับข้อมูลของผู้เล่นเกม Point Blank ทั้งหมด จะมีการโอนย้ายข้อมูลทั้งหมดไปยังผู้ให้บริการเกมรายใหม่ โดยไม่มีการ Reset ข้อมูลของผู้เล่น

จากสาเหตุนี้ส่งผลให้บริษัท เอ็นซี ทรู จำกัด ขอยุติการให้บริการในส่วนระบบการให้บริการในส่วนของเว็บไซต์ www.pb.in.th,www.pb.in.th\esport และหน้าเว็บอื่น ๆ กิจกรรม รวมไปถึงระบบการให้บริการลูกค้าต่างๆ (Call Center และ E-Box) ภายในวันที่ 15 มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา 23:59 น. เป็นต้นไป อย่างไรก็ตามผู้เล่นยังคงสามารถติดตามข่าวสารเกม Point Blank ได้ที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการเกมรายใหม่ หลังจากวันและเวลาดังกล่าว

ในส่วนของบริษัท เอ็นซี ทรู จำกัด ต้องขอขอบพระคุณผู้เล่นเกม Point Blank ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ซึ่งเรายังคงเจตนารมณ์เดิมในการให้บริการเกมออนไลน์ที่ดี มีคุณภาพ สร้างสรรค์สังคมเกมเมอร์ ให้สอดคล้องกับแนวทางสังคมเกมเมอร์สีขาวเช่นเดิม เราขอยืนยันว่าจะยังคงให้บริการเกมออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติมของการเปลี่ยนผู้ให้บริการเกมรายใหม่

1. ทำไม NC True ถึงจำเป็นต้องยุติการให้บริการเกม Point Blank

เพราะทางบริษัทฯหมดสัญญา และไม่ได้รับการต่อสัญญาการให้บริการเกม Point Blank จากผู้พัฒนาเกม

2. ผลกระทบกับผู้เล่นปัจจุบันของ Point Blank มีอะไรบ้าง

ไม่มีผลกระทบอะไร ผู้เล่นที่มีตัวละครเกม Point Blank อยู่แล้วจะมีการโอนย้ายข้อมูลตัวละคร *ของผู้เล่นเกมไปยังผู้ให้บริการรายใหม่ โดยไม่มีการ Reset ข้อมูลของผู้เล่นสามารถเล่นอย่างต่อเนื่องได้

หมายเหตุ
– ข้อมูลตัวละคร ประกอบด้วย Point ในเกม / ไอเท็มที่คงเหลือ / ยศของตัวละครในเกม รวมทั้งเลเวลในระดับต่างๆ / แคลน สัญลักษณ์แคลน
– สำหรับไอเท็มประเภทรายวัน ที่มีการเปิดใช้งานอยู่จะถูกนับเวลาต่อทันทีเมื่อผู้ให้บริการ                                รายใหม่เปิดให้บริการเกม Point Blank

3. ผู้เล่นยังคงสมัครไอดีเกม Point Blank และแก้ไขข้อมูลส่วนตัวกับทาง NC True ได้ถึงเมื่อไหร่

แนะนำว่าผู้เล่นที่ต้องการแก้ไข้ข้อมูลส่วนตัว,email หรือ พาสเวิร์ดต่าง ๆ กรุณาแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนถึงวันที่ 10 มกราคม 2556 เวลา 23.59 น. (มิเช่นนั้น ข้อมูลต่าง ๆ จะยึดถือตามข้อมูลล่าสุดของก่อนวันที่ 10 มกราคม 2556)

4. เมื่อเปลี่ยนผู้ให้บริการรายใหม่ ไอดีเกม Point Blank ที่ถูกระงับการใช้งานอยู่ จะถูกดำเนินการอย่างไร

ขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้ให้บริการรายใหม่

5. Hits Point (HP) ที่ใช้ไม่หมดจะมีการส่งต่อไปยังผู้ให้บริการเกมรายใหม่หรือไม่

 สำหรับ Hits Point (HP) ที่เหลือทั้งหมดจะไม่สามารถโอนย้ายไปยังผู้ให้บริการเกมรายใหม่ได้ ดังนั้นก่อนการเปลี่ยนผู้ให้บริการเกมผู้เล่นที่มี HP เหลืออยู่จะต้องทำการเปลี่ยนเป็นไอเท็มในเกมทั้งหมด เพื่อการรักษาสิทธิของผู้เล่นเอง ส่วน HP ที่เหลือ ผู้เล่นสามารถนำไปใช้กับเกมอื่น ๆ ของบริษัทฯได้

6. จะสามารถเติมเงิน Point Blank ผ่าน Play Card, True Money และ *999 ได้ถึงวันที่เท่าไหร่ 

ลูกค้า Point Blank จะสามารถเติม Hits Point (HP) ผ่านทาง Play Card, True Money และ *999ได้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2556
สำหรับ Hits Point (HP) ที่เหลือทั้งหมดจะไม่สามารถโอนย้ายไปยังผู้ให้บริการเกมรายใหม่ได้                       ดังนั้นก่อนการเปลี่ยนผู้ให้บริการเกม ผู้เล่นที่มี HP เหลืออยู่จะต้องทำการเปลี่ยนเป็นไอเท็มในเกมทั้งหมด เพื่อการรักษาสิทธิของผู้เล่นเอง ส่วน HP ที่เหลือ ผู้เล่นสามารถนำไปใช้กับเกมอื่น ๆ ของบริษัทฯได้

7. ไอเท็มโค้ดของเกม Point Blank ที่ยังไม่ถูกใช้งาน และยังไม่หมดอายุต้องทำอย่างไร

ผู้เล่นที่มีไอเท็มโค้ดที่ยังไม่หมดอายุ สามารถนำไปเติมได้ที่ผู้ให้บริการรายใหม่ได้ตามปกติ
อย่างไรก็ตาม ไอเท็มที่ได้รับหลังจากการเติมไอเท็มโค้ด ถือเป็นไอเท็มคงเหลือที่ผู้เล่นสามารถใช้งานได้หลังจากเปลี่ยนผู้ให้บริการ

8. ภารกิจ Master Mission, Master Mission: Black OPS ที่ยังทำไม่เสร็จสิ้น ต้องทำอย่างไร

ผู้เล่นที่ทำภารกิจ Master Mission จะต้องทำภารกิจให้สำเร็จ และรับรางวัลก่อนวันที่ 15 มกราคม 2556 เวลา 23.59 น. เท่านั้น ส่วนผู้ที่ทำภารกิจไม่สำเร็จหลังจากช่วงเวลาดังกล่าว ระบบ Master Mission จะปิดให้บริการทำให้ไม่สามารถทำภารกิจได้อีก

9. ระบบ E-Sport ของ Point Blank รวมทั้งผู้เล่น E-Sport จะเป็นอย่างไร

ระบบ E-Sport, ข้อมูลนักกีฬาที่ลงทะเบียนไว้ รวมทั้งการทำภารกิจ E-Sport จะปิดให้บริการ โดยผู้เล่นสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ผู้ให้บริการเกมรายใหม่
**ระบบ E-Sport ในที่นี้รวมถึงยศต่าง ๆ ใน E-Sport (เช่น Starter1,2 เป็นต้น) จะไม่ได้โอนย้ายไปด้วย

10. ข้อมูลทีม E-Sport ที่ได้สมัครไว้ และภาพต่างๆที่อัพโหลดทั้งส่วนตัวและ แคลนจะยังคงอยู่หรือไม่

เมื่อระบบ E-Sport ยุติการให้บริการ ข้อมูลทั้งหมดจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ แต่ในส่วนของรูปภาพที่ผู้เล่นอัพโหลดไว้ จะถูกย้ายไปยังระบบคอมมูนิตี้ใหม่ของทาง NC True ต่อไป

11. ยังสามารถติดตามข่าวสารผ่านทาง Facebook: Pointblankthailand ได้หรือไม่

ไม่ได้ เนื่องจาก Facebook: Pointblankthailand จะปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2556

12. ไอเท็มโค้ด ของเกม Point Blank ที่ได้จากกระป๋อง Red Bull Extra จะต้องทำอย่างไร

ผู้เล่นที่มีไอเท็มโค้ดจากกระป๋อง Red Bull Extra สามารถนำไปเติมได้ที่ผู้ให้บริการรายใหม่จนถึงวันที่ 31มีนาคม 2556 เท่านั้น หากเลยวันดังกล่าว ไอเท็มโค้ดที่ยังไม่ได้เติมจะไม่สามารถใช้งานได้
อย่างไรก็ตาม ไอเท็มที่ได้รับหลังจากการเติมไอเท็มโค้ด ถือเป็นไอเท็มคงเหลือที่ผู้เล่นสามารถใช้งานได้หลังจากเปลี่ยนผู้ให้บริการ

13. สำหรับร้านอินเตอร์เน็ตที่เป็นสมาชิก ifamily Plus จะยังคงมีเกม Point Blank ให้บริการหรือไม่

ยังคงให้บริการตามปกติ แต่ส่วนสิทธิประโยชน์และรายละเอียดโปรโมชั่นต่างๆ สามารถติดตามได้ที่ผู้ให้บริการเกมรายใหม่

14. ทางบริษัท NC True จะยุติการให้บริการในส่วนของ E-Box, E-mail, live chat ของเกม Point Blank เมื่อไหร่

ทางบริษัทขอยุติการให้บริการดังกล่าวในข้างต้นในวันที่ 15 มกราคม 2556 เวลา 23.59 น.

15. เมื่อเปลี่ยนผู้ให้บริการรายใหม่ จะต้องติดตั้งตัวเกมใหม่หรือไม่ อย่างไร

ไม่ต้องติดตั้งใหม่ เพราะทาง NC True ได้ทำการปล่อยแพทช์อัพเดทล่วงหน้าให้อัตโนมัติเรียบร้อยแล้ว

16. จะเริ่มต้นเล่นเกม Point Blank ที่ผู้ให้บริการเกมรายใหม่ได้อย่างไร

สามารถตรวจสอบขั้นตอนการโอนย้ายไอดีได้ที่เว็บไซต์ผู้ให้บริการรายใหม่ ซึ่งทาง NC True ได้เตรียมระบบการโอนย้ายเพื่อเชื่อมต่อกับระบบของผู้ให้บริการรายใหม่เรียบร้อยแล้ว

ทีมงาน เอ็นซี ทรู

** หมายเหตุ

สำหรับคำถามอย่างอื่น เช่นราคาไอเท็ม หรือ รวมไปถึงรายละเอียด playplus นั้น ต้องรอวันที่ 16 มกราคมเป็นต้นไป ถึงจะทราบข้อมูลได้ครับ แต่ที่บอกได้ตอนนีัก็คือ จะสามารถซื้อกับทาง ifamily+ ได้เหมือนเดิมครับ

Leave a comment