ติดตามเรา
ข่าวสาร

สัมภาษณ์ E-Club Thailand เรื่องลิขสิทธิเกมเครือ Valve ที่ร้านเน็ตลงได้ฟรี

 

ตามที่ทางเราได้นำเสนอข่าวที่ทาว E-Club Thailand จะไม่เก็บค่าลิขสิทธิเกมเครือ Valve กับทางร้านเน็ต (ด้วยเงื่อนไขว่า ทางร้านเน็ตต้องซื้อเกมลงทาง Steam เองด้วย) ซึ่งทางเราได้รับเกียรติ ไปสัมภาษณ์คุณพลัฏฐ์ ประภานาคพิทักษ์ (เอ) Managing Director e-club Management (Thailand) Co.,Ltd. เกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับ

 

Leave a comment