ติดตามเรา
ข่าวสาร

เปิดรับสมัครร้านศูนย์การแข่งขันประจำจังหวัด สำหรับการแข่งขัน ATC2014

เปิดรับสมัครร้านศูนย์การแข่งขันประจำจังหวัด 
สำหรับการแข่งขัน ATC2014
ครั้งแรกกับการแข่งขันแบบ E-Sport Thailand
Dancing Game อย่างเต็มรูปแบบในประเทศไทย!

        กลับมาอีกครั้งกับการแข่งขันครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีกับ Audition Thailand Championship 2014 ที่ครั้งนี้ได้ปรับ
รูปแบบการแข่งขันใหม่เพื่อให้เข้าถึงผู้เล่นมากที่สุดทั้ง 77 จังหวัด ถือเป็นครั้งแรกกับการแข่งขันแบบ E-Sport
Thailand Dancing Game อย่างเต็มรูปแบบ!
 เพียงคุณเป็นคนที่เล่น Audition สามารถเดินทางไปทดสอบวัดฝีมือกัน
ได้ที่ร้านศูนย์แข่งประจำจังหวัดของคุณ และคะแนนที่คุณทำได้จะถูกจัดอันดับ หาผู้ชนะในระดับจังหวัดเพื่อมาแข่งขัน
หาตัวแทนภาคต่อไป 

        จากรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป ทีมงาน Audition จึงขอเชิญชวนท่านเจ้าของร้านทุกท่าน ที่สนใจที่จะเข้าร่วม
เป็นร้านตัวแทนศูนย์แข่งประจำจังหวัด ทำการสมัครเข้าร่วมเพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดของท่านเพื่อให้ผู้เล่น 
Audition ในจังหวัดของท่านได้เดินทางไปเล่นที่ร้านเพื่อส่งผลคะแนนการแข่งขันต่อไป 


Audition มาเมื่อไหร่ มันส์เมื่อนั้น

        จำนวนร้านศูนย์แข่ง ATC 2014 ประจำจังหวัด

                  – กรุงเทพมหานคร 5 ร้าน
                  – จังหวัดอื่นๆ จังหวัดละ 1 ร้าน 
                     รวมทั้งสิ้น 81 ร้าน

        ระยะเวลาการเปิดรับสมัครศูนย์แข่งประจำจังหวัด

                  ภาคอีสาน : 1 พฤษภาคม 2557 เวลา 18.00 น. – 6 มิถุนายน 2557 เวลา 18.00 น.
                  
ภาคเหนือ : 1 พฤษภาคม 2557 เวลา 18.00 น. – 20 มิถุนายน 2557 เวลา 18.00 น.
                  ภาคใต้ :     1 พฤษภาคม 2557 เวลา 18.00 น. – 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 18.00 น.
                  ภาคตะวันออก : 1 พฤษภาคม 2557 เวลา 18.00 น. – 18 กรกฏาคม 2557 เวลา 18.00 น.
                  กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง : 30 เมษายน 2557 เวลา 18.00 น. – 1 สิงหาคม 2557 เวลา 18.00 น.
 
        ประกาศรายชื่อร้านที่ผ่านการคัดเลือกเป็นศูนย์แข่งประจำจังหวัด
                  
ภาคอีสาน : 9 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 น.
                  
ภาคเหนือ : 23 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 น.
                  ภาคใต้ :      7 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 น.
                  ภาคตะวันออก : 21 กรกฏาคม 2557 เวลา 14.00 น.
                  กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง : 4 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 น.

        ช่องทางการสมัคร

                  – สมัครในงาน NET CAFE SEMINAR 2014
                   สมัครกับตัวแทนขาย (SALE)
                   สมัครทางหน้าเว็บ @CAFE โดยคลิกที่แบนเนอร์ ATC หรือสมัครผ่านระบบตามขั้นตอนด้านล่างนี้

        ขั้นตอนการสมัคร

                  1. สมัครเข้าร่วมผ่านระบบได้ที่ปุ่มด้านล่างนี้


                  2. ทีมงานจะตรวจสอบและคัดเลือก จากนั้นจะประกาศชื่อร้านที่เป็นศูนย์แข่งในแต่ละจังหวัด
                  3. ทีมงานจะส่งของตกแต่งร้าน, ลิงค์เข้าระบบการจัดแข่ง, User Name และรหัสผ่าน สำหรับเข้าใช้งานทาง
                      อีเมลที่ลงทะเบียนไว้ 
                  4. Login เข้าระบบแข่งครั้งแรก เพื่อเปิดระบบหลังจากนั้นผู้เข้าแข่งจะใช้หน้าระบบนั้นในการเล่น และบันทึก
                      คะแนนโดยผู้แข่งขันจะดำเนินการแข่งกันเอง
                  5. ศูนย์แข่งแต่ละจังหวัดต้องตรวจสอบว่า ผู้เล่นที่เข้าแข่งมีการระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แข่งขัน
                      อย่างถูกต้อง

        เงื่อนไขในการคัดเลือกร้านเพื่อเป็นร้านศูนย์การแข่งขัน

                  1. ร้านเป็นสมาชิก @CAFE โดยมีจำนวนเครื่องสมาชิกดังนี้
                               กรุงเทพมหานคร ต้องมีเครื่องสมาชิกตั้งแต่ 50 เครื่องขึ้นไป
                               จังหวัดอื่นๆ ต้องมีจำนวนเครื่องสมาชิกตั้งแต่ 10 เครื่องขึ้นไป 
                  2. พื้นที่ในร้านเพียงพอต่อการจัดกิจกรรม กรณีที่ทีมงานมีการจัดกิจกรรมในร้าน โดยอาจมีการใช้เสียงขณะ
                      จัดกิจกรรมด้วย
                  3. สามารถตกแต่งเครื่องที่ใช้ในการแข่งขันด้วยอุปกรณ์ที่ทีมงานจัดส่งให้ได้
                  4. เครื่องที่ใช้จัดแข่งจะต้องไม่มีโปรแกรมช่วยเล่นในเครื่อง หากตรวจสอบพบว่ามีการใช้โปรแกรมช่วยเล่น
                      ในร้านใด ทีมงานขอตัดสิทธิ์การเป็นศูนย์แข่งประจำจังหวัดทันที โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

                  5. อุปกรณ์คีย์บอร์ดต้องเป็นแบบมาตรฐานทั่วไป ไม่มีรูปร่างผิดรูปทรงจากปกติ และไม่มี Driver พิเศษที่อาจ
                      ส่งผลให้การเล่นเกมเกิดอาการหน่วงได้
                  6. ทีมงานจะจัดส่งรายละเอียดการแข่งขัน รวมถึง User Name และรหัสผ่าน สำหรับเข้าระบบการแข่งขันให้
                      ทางอีเมลที่ร้านได้ลงทะเบียนไว้
                  7. ร้านต้องไม่มีระบบที่ Random IP ใหม่ในระหว่างวัน เช่น เปลี่ยน IPทุกๆ 30 นาที โดยสามารถมี IP ที่ต่าง
                      กันได้ 1-2 IP ทั้งนี้เพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูลการเล่น
                  8. หากระบบในร้านเป็นแบบแยกเครื่อง (ไม่ใช้ Diskless) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เนื่องจากจะช่วยให้
                      การเล่น เกมมีความราบรื่นมากกว่า 

                  9. ขอสงวนสิทธิ์การคัดเลือกตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงพื้นที่ในร้าน, การเดินทางของผู้เข้าแข่งขัน

        สิ่งที่เจ้าของร้านจะได้รับเมื่อเป็นศูนย์แข่งขันประจำจังหวัด

                  1. ประชาสัมพันธ์ร้านให้เป็นที่รู้จัก: การประกาศรายชื่อศูนย์แข่งประจำจังหวัด ทีมงานจะแสดงรายชื่อร้าน 
                      ภาพบรรยากาศในร้าน รวมทั้งแผนที่การเดินทางให้ผู้เล่น Audition ทราบ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ร้าน
                      ได้เป็นที่รู้จักในจังหวัด 

                  2. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนในแต่ละจังหวัด จะต้องเดินทางไปเล่นเพื่อเก็บคะแนน ณ ร้านที่ได้รับการคัดเลือกเป็น
                      ศูนย์แข่งประจำจังหวัดเท่านั้น ทำให้เกิดกระแสในการเข้าร้านเพื่อร่วมแข่งขัน

                  3. โดยปกติก่อนที่ผู้เล่นจะเล่นเพื่อเก็บคะแนน มีความจำเป็นที่จะต้องฝึกซ้อมให้ชินกับอุปกรณ์ในร้านจนมั่นใจ 
                       ก่อนทำการเล่นเพื่อบันทึกคะแนน เป็นโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับทางร้าน
                  4. ได้รับอุปกรณ์ตกแต่งร้าน, อุปกรณ์ตกแต่งเครื่องที่ใช้ในการแข่ง รวมทั้งโปสเตอร์และบอร์ดบันทึกคะแนน
                       จากทีมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมมูลค่ารวมกว่า 5,500 บาท

                       • สื่อประชาสัมพันธ์ มูลค่า 1,000 บาท
                               – ไวนิล ATC 2014 ขนาด 3 x 1เมตร จำนวน 1 ชิ้น
                               – กรอบประดับจอคอมพิวเตอร์          จำนวน 3 ชิ้น
                               – โปสเตอร์สกอร์คะแนน                  จำนวน 1 ชิ้น
                               – ประกาศนียบัตร                           จำนวน 1 ชิ้น

                       • พรีเมี่ยมเซ็ต มูลค่า 1,000 บาท
                               – กิฟเซ็ตกระบอกน้ำเก็บความร้อนเย็น จำนวน 1 เซ็ต
                               – เสื้อ Audition Season 4                จำนวน 2 ตัว
                               – กระเป๋า Audition Premium            จำนวน 1 ชิ้น

                       • ไอเทมแรร์ Apprentice Angel Wings ระยะเวลา 30 วัน ร้านละ 10 โค้ด มูลค่า 3,000 บาท
                           ระยะเวลาการเติม Item Code : ตั้งแต่วันที่ได้รับโค้ด – 31 ธันวาคม 2557 เวลา 23.59 น.

                       • พิเศษ ร้านศูนย์แข่งภูมิภาค รับเพิ่มสติ๊กเกอร์ตกแต่งกระจกหน้าร้าน มูลค่ากว่า 3,000 บาท

        ค้นหาร้าน @Cafe ที่ชาวออดิชั่นภูมิใจนำเสนอให้เป็นศูนย์แข่งประจำจังหวัด

                  พิเศษ!! สำหรับขาแดนซ์เกมออดิชั่น ขอเชิญชวนร่วมแนะนำร้าน @Cafe ที่ต้องการให้้เป็นศูนย์แข่งประจำจังหวัด โดยทำการ Print ข้อมูลการรับสมัครตามไฟล์แนบนี้ให้กับทางร้าน @Cafe จากนั้นกลับมากรอกข้อมูลผู้แนะนำร้านได้ >> ที่นี่ <<
                  หากจังหวัดใดได้รับการแนะนำและมีร้านศูนย์แข่งประจำจังหวัด ผู้ที่แนะนำร้านในจังหวัดนั้น จะได้รับของรางวัลทุกคน เป็นไอเทม Cute Rabbit Shirt ระยะเวลา 30 วันค่ะ

(ประกาศผลและส่งของรางวัลหลังจากประกาศรายชื่อศูนย์แข่งประจำจังหวัดของแต่ละภาคภายใน 15 วันทำการ)

เพื่อนๆ ยังสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ผ่านทาง AUDITION.PLAYPARK.COM
Facebook Audition Thailand (Official Page) หรือทาง Facebook PlayPark

Leave a comment