ติดตามเรา
Hot News ข่าวสาร

เอเชียซอฟท์ เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานโครงการ A Plus Experience รุ่น 2 เตรียมความพร้อมก่อนทำงานจริง

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการด้านความบันเทิงออนไลน์ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดโครงการ A Plus Experience รุ่นที่ 2 เพื่อเปิดรับนักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้ารับการฝึกงาน เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในทุกสายงานของธุรกิจออนไลน์และดิจิตอลของกลุ่มบริษัทฯ ในเครือ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานจริงในอนาคต

A Plus Experience  โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาและผู้สนใจที่ร่วมโครงการ โดยเปิดโอกาสให้มีการฝึกอบรมปฏิบัติงานในสายงานที่สำคัญๆ ของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานจริงในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัท กับสถาบันการศึกษาในการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรให้รองรับความต้องการทางธุรกิจออนไลน์และดิจิตอลในอนาคต โดยในปีนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 รับนักศึกษาที่เรียนอยู่ระหว่างปี 3 4 ในมหาวิทยาลัย และผู้สนใจทั่วไป โดยจะฝึกงานในระหว่างเดือน สิงหาคม ตุลาคม 2559 ในกลุ่มสายงานหลัก 5 สายงาน ได้แก่ Marketing, Project, IT, Web Digital และ Creative

นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครได้ 2 ทาง คือ1.Upload Clip VDO แนะนำตนเองความยาวไม่เกิน 3 นาที ขึ้นบน YouTube แล้ว ส่ง Link มาที่ [email protected]   และ2. กรอกใบสมัคร Online และแนบ Link แนะนำตนเอง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.asiasoft.co.th/Internship/ หรือสอบถามได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร.02-769-8888 ต่อ 8706  และ 8854

Leave a comment