ติดตามเรา
Hot News ข่าวสาร

ประกาศยุติการให้บริการเกม Bubble Ninja

   เรียนผู้ใช้บริการเกม Bubble Ninja ทุกท่าน ทางทีมงานมีความจำเป็นจะต้องยุติการให้บริการเกมBubble Ninja ลง เนื่องด้วยเหตุผลของสัญญาให้บริการได้หมดลง ดังนั้นทีมงานBubble Ninja จึงมีกำหนดการยุติการให้บริการเกมBubble Ninja ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 ทีมงานขอขอบคุณผู้ใช้บริการเกม Bubble Ninja ทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย
 
กำหนดการยุติให้บริการเกมBubble Ninja ในประเทศไทย
• 9 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. : ปิดระบบลงทะเบียน
• 9 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. : ปิดระบบเติมเงิน
• 10 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. : เปิดระบบโอนแต้มไปเกม Bubble Yulgang โดยเป็นแต้มสำหรับแลกไอเทม
• 16 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น. : ยุติการให้บริการเกม Bubble Ninja
 
หมายเหตุ :
1. ผู้ใช้บริการจะต้องใช้แต้มมอลให้หมดภายในวันที่15 มีนาคม 2560 (เวลา 09.00 น.)
2. กรณีที่ผู้เล่นไม่สามารถใช้แต้มมอลให้หมด สามารถโอนแต้มมอลที่เหลืออยู่ไปไอดีใหม่เกมBubble Yulgang ได้ (ไม่รวมคูปอง)
 
สำคัญ
การโอนแต้มจะต้องแจ้งทีมงาน BBN ผ่านทาง inbox ใน https://goo.gl/HRQTdb เท่านั้น หากเป็น Special Server แต้มที่ได้รับจะหาร 5
3. เปิดรับโอนแต้มไปยังเกมBubble Yulgang วันที่ 10 มี.ค. 60 (เวลา 13.00 น.) – 15 มี.ค. 60 (เวลา 23.59 น.)
               ทีมงาน Bubble Ninja ต้องขอขอบพระคุณอีกครั้ง สำหรับผู้ใช้บริการทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุน Bubble Ninja อย่างดีมาตลอด และทีมงานก็ต้องขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ต้องประกาศยุติการให้บริการเกมBubble Ninja

Leave a comment