ติดตามเรา
slide-Banner ข่าวสาร

ประกาศยุติการให้บริการเกม EOS Online

บริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด ประกาศยุติการให้บริการเกมออนไลน์ EOS Online ในประเทศไทยเนื่องจากหมดสัญญาการให้ บริการในประเทศไทยส่งผลให้ทีมงานจำเป็นต้องยุติการให้บริการเกม EOS Onlineอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560จึงขอแจ้งผู้เล่น ให้ทราบถึงรายละเอียดการปิดให้บริการดังต่อไปนี้
1. ”ปิดระบบเติมเงิน”ตั้งแต่ ”วันที่ 1 มิถุนายน 2560
2. ”ยุติการให้บริการเกม EOS Online” ใน ”วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 12.00 น.
บริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด เริ่มเปิดให้บริการเกมออนไลน์ EOS Online ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2557 – 23 มิถุนายน 2560
ทั้งนี้ทีมงานต้องขอขอบพระคุณ ผู้เล่นที่ได้ให้การสนับสนุนเกม EOS Online ด้วยดีเสมอมา

 

ซึ่งทีมงานขอน้อมรับทุกคำติชมและสัญญาว่า จะนำไปพัฒนาปรับปรุงการบริการให้ที่ดีที่สุดต่อไปเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของ
ผู้เล่นทุกคนโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนที่ดีจากทุกท่านเช่นนี้ต่อไป
———————————————————
ทีมงานผู้ให้บริการเกม EOS Online
บริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด

Leave a comment