Hot News ข่าวเกมนอก

ผู้สร้างเกม Blade & Soul ถูกตรวจสอบฐานกระทำความผิดขายหุ้นโดยคนวงใน

มีรายงานจากทางฝั่งเกาหลีมานะครับ Mmoculture รายงานว่า Bae Jae Hyun ซึ่งเป็นผู้สร้างเกม Blade & Soul ถูกคณะกรรมการบริการทางการเงินตรวจสอบ ข้อหากระทำความผิดขายหุ้นโดยคนวงใน หรือ Insider trading สมัยที่เขาดำรงตำแหน่งรองประธานใน NCsoft เขาขายหุ้นของ NCsoft จำนวน 8,000 หุ้นมูลค่าประมาณ 3 ล้านเหรียญสหรัฐก่อนที่หุ้นของ

เนื้อหาข่าวได้ระบุว่า เขาเขาขายหุ้นของ NCsoft จำนวน 8,000 หุ้น รวมมูลค่าประมาณ 3 ล้านเหรียญสหรัฐก่อนที่หุ้นของบริษัท จะตกลง 11.41% ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2017 โดย Bae Jae Hyun ได้ระบุว่า เขาได้ขายหุ้นเพื่องบที่จำเป็น

หาก Bae Jae Hyun ผิดจริง เขาจะต้องถูกปรับเป็นจำนวนเงิน 5 เท่า ของมูลค่าหุ้นที่ขายไป และจำคุกสูงสุด 10 ปีครับ

Leave a comment

บทความอื่นที่อาจสนใจ