ข่าวสาร

Free Fire ร่วมสมทบ 2 แสนบาท ให้แก่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อช่วยเหลือเยาวชนและผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี 2563Garena Free Fire ร่วมสมทบเงินบริจาค 200,000 บาท ให้แก่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเยาวชนและผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 โดยมี ดร. ศรุต วานิชพันธุ์, Director of Sea (Thailand) เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาค และพลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ, ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติฯ เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้

Leave a comment