ข่าวสาร

การีน่าร่วมบริจาคเสื้อคลายหนาวและทุนเพื่ออุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกล

เมื่อเร็วๆ นี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอนในการจัดงานโลกใบเล็กของเด็กดอย ครั้งที่ 11 (Small World Maehongson Festival 2020) ณ ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน โดยนายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงาน มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและระดมทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัด ร่วมสืบสาน อนุรักษ์และเสริมสร้างความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุ์รวมถึงเป็นการเปิดโลกแห่งโอกาสให้เด็กแม่ฮ่องสอน ในโอกาสนี้ การีนา (Garena) ผู้พัฒนาและให้บริการเกมออนไลน์ชั้นนำ ได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน 20,000 บาท เพื่อเป็นทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน พร้อมมอบเสื้อกันหนาวกว่า 300 ตัว ให้แกเด็กผู้ด้อยโอกาสและอยู่ห่างไกล

Leave a comment