ติดตามเรา
ข่าวสาร

LINE Thailand ประกาศคำชี้แจงกรณี ICT‏ ระบุว่าสามารถตรวจสอบเนื้อหาสนทนาได้

9

 

LINE ประเทศไทย ขอชี้แจงกรณี ICT ตามข้อความข้อความด้านล่างนี้

“ทาง LINE ได้ติดต่อประสานงานกับทาง ICT และได้รับการยืนยันว่าทาง ICT ไม่ได้ตรวจสอบข้อความผ่านทาง LINE ตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด เนื่องด้วยทาง LINE ทำการเข้ารหัสข้อความทุกครั้ง การตรวจสอบข้อความจากบุคคลที่ 3 ผ่าน LINE จึงไม่สามารถทำได้
LINE ให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน ทางบริษัทไม่มีนโยบายการแทรกแซงการใช้งานของผู้ใช้ ซึ่งมาตรการนี้เป็นนโยบายมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติตลอดมา ขอให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่า ทางบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลผู้ใช้ต่อบุคคลที่ 3 อย่างแน่นอน”

Leave a comment