Hot News ข่าวสาร

การท่องเที่ยวและกีฬา มีมติบรรจุ E-Sport เป็นกีฬาเพื่อการแข่งขันแล้ว

ในที่สุดก็มีวันนี้ครับ วันที่การแข่งขัน E-Sport ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานรัฐบาลในที่สุดครับ โดยทาง กกท. หรือ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้สรุปผลการประชุมคณะกรรมการมาแล้วว่า ได้เห็นชอบประกาศให้ อีสปอร์ต (E-Sports) เป็นชนิดกีฬาที่สามารถจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬาได้ ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558

ซึ่งเรื่องนี้ได้มีการประกาศและยืนยันจากทางหลายฝ่ายด้วยกัน อาทิเช่น คุณสันติ โหลทอง นายกสมาคมอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย รวมไปถึงคุณสุทธิชัย หยุ่น จากสื่อเนชั่นอีกด้วย นับจากนี้เป็นต้นไป หากมีรายการแข่งขันใหญ่ๆ เราจะมีตัวแทนนักกีฬาจากประเทศไทยไปแข่งในเวทีโลกแล้วหละครับ

Leave a comment