ติดตามเรา
งานแถลงช่าว

กทม. ขอความร่วมมือร้านเน็ต ต้านภัยยาเสพติดย์ในโครงการ “กรุงเทพฯ ปลอดภัยไร้ยาเสพติด”

 

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา ทางกรุงเทพมหานคร ได้จัดงานประชุมเจ้าของสถานประกอบการ , ร้านเกม , ร้านอินเตอร์เน็ต และเจ้าของหอพัก เพื่อมอบนโยบาย “กรุงเทพฯ ปลอดภัยไร้ยาเสพติด” เพื่อสร้างปลุกจิตสำนึกให้แก่ประชาชนใน 2 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ชุมชนและสถานประกอบการ เพื่อร่วมป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น)

โดย มรว. สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวถึงสถานประกอบการและร้านอินเตอร์เน็ตว่าเป็น 2 กลุ่มเสี่ยงที่จะมีแนวโน้มว่าสถานการณ์ยาเสพติดจะรุนแรงขึ้น โดยสถิติผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติดในพ้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2553 – 2555) พบว่า มีผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดถึง 13,565 คน โดยในปี 2555 มีผู้เข้ารับการบำบัดเพิ่มขึ้นเป็น 31,235 ราย ส่วนในปี 2556 ล่าสุด มีผู้รับการบำบัดแล้ว 16,383 ราย

“ทางกรุงเทพมหานครต้องขอความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วน เพราะหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่สามารถทำให้ปัญหายาเสพติดหายไปได้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการร้านอินเตอร์เน็ต เจ้าของหอพักต่างๆ ที่ต้องขอความร่วมมือในการช่วยกันสอดส่องดูแล จึงขอเชิญมาร่วมเป็นภาคีกับทางเราเพื่อทำสงครามครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดให้หมดไปให้ได้” มรว. สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าว

ภายในงานนั้นยังได้มีการจัดบูธเพื่อแสดงถึงโทษและสถิติของผู้ติดยาเสพติดให้ผู้ที่มาร่วมงานได้อ่านกันอีกด้วย นอกจากนี้ในงานยังได้มีการเสวนาโดยประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คุณวัลลภ สุวรรณดี และ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่าง พล.ต.ต. วิชัย สังข์ประไพ มาร่วมพูดคุยกันด้วย โดยได้กล่าวถึงร้านอินเตอร์เน็ตว่าต้องการขอความร่วมมือในการจัดเวลาในการเข้าใช้บริการตามกฎหมาย รวมไปถึงดูแลสอดส่องลูกค้าที่มาใช้บริการด้วย เนื่องจากเป็นสถานประกอบการที่มีเยาวชนอายุไม่ถึง 19 มาใช้งานเป็นจำนวนมาก และเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเข้าไปพัวพันกับปัญหาของยาเสพติดได้

สำหรับโครงการ “กรุงเทพฯ ปลอดภัย ไร้ยาเสพติด” หรือ Bangkok Cear นั้น เป็นโครงการที่จะดำเนินการใน 3 พื้นที่กลุ่มเป้าหมายสำคัญ ได้แก่ โรงเรียน ชุมชน และสถานประกอบการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดที่ถูกต้อง และตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญในการร่วมมือต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ปลอดภัยจากยาเสพติดให้ได้ในอนาคต

Leave a comment