Hot News ข่าวสาร

กรมทรัพย์สินทางปัญญาแนะนำการซื้อเกม Steam และ “รอให้จ่าซื้อเกมจะลดราคา”

เรื่องตลกๆ เกิดขึ้นในวงการเกมและวงการของลิขสิทธิมีให้ฮาอีกครั้ง เมื่อเพจ กรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือที่รู้จักในนามของ “บอส” ในวงการโซเซียล มักจะมาให้ความรู้เรื่องลิขสิทธิ และแอบจิกกัดคนที่ละเมิดลิขสิทธิจนอีกฝ่ายโต้ไม่ได้ ล่าสุดก็ได้มีเรื่องตลกมาอีกครั้ง เมื่อ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แนะนำการซื้อสตรีม และคำแนะนำสำหรับคนที่จะซื้อเกมแท้ที่ดี่ที่สุดก็คือ….

177

Leave a comment