ติดตามเรา
ข่าวสาร

SEA บริษัทในเครือ GERENA ร่วมบริจาค “กองทุนเทใจให้โควิด19” ให้กับบุคลากรทางการแพทย์

Sea (ประเทศไทย) ซึ่งมีกลุ่มบริษัทในเครือได้แก่ การีนา (Garena) ช้อปปี้ (Shopee) และซีมันนี่ (SeaMoney) ร่วมบริจาคจำนวน 170,000 บาท ให้แก่ “กองทุนเทใจให้โควิด19” เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เช่น หน้ากาก N95 และชุด PPE ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ใน 9 โรงพยาบาล ซึ่งเป็นด่านหน้าในการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลศูนย์ยะลา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ โรงพยาบาลสกลนคร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

โดย Sea (ประเทศไทย) ในฐานะกลุ่มบริษัทที่ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทย กำลังดำเนินแผนงานเพื่อสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและอำนวยความสะดวกในรูปแบบต่างๆ และมีมาตรการที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยหรือ กลุ่ม SMEs รวมทั้งผู้บริโภคชาวไทยในภาวะไม่ปกตินี้ และขอเป็นอีกหนึ่งแรงที่จะช่วยให้ประเทศไทยข้ามผ่านวิกฤต COVID-19 ไปได้โดยเร็ว

สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการร่วมบริจาคเงินกับ “กองทุนเทใจให้โควิด19” เพื่อช่วยเหลือเหล่าบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นกำลังหลักในการช่วยผู้ป่วย สามารถร่วมสมทบทุนได้ที่ https://taejai.com/th/d/no_covid/ โดยกองทุนฯ จะเปิดรับเงินบริจาคจนกว่าจะระดมทุนได้ครบตามเป้าที่กำหนดไว้ หรือครบระยะเวลา 1 เดือนตามที่กำหนดไว้

Leave a comment